Přihláška ke studiu
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
V tuto chvíli neprobíhá přijímací řízení prostřednictvím elektronické verze přihlášky ke studiu. Kontaktujte studijní oddělení pro individuální možnost přihlášení.